การให้บริการ

Dioxin/Furan & POPs Analysis

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคขั้นสูงสำหรับ Dioxins & Furans และ Persistent Organic Pollutants (POPs) ด้วยวิธี Gas Chromatography High Resolution Mass Spectrometry (GC/HRMS)

Consulting & Training

ให้คำปรึกษา และการฝึกอบรมวิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ ขั้นสูงสำหรับ Dioxins และ POPs ในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น ตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำจืด และทะเล น้ำบาดาล ตัวอย่างอากาศ ตัวอย่างดิน เถ้า และดินตะกอน เป็นต้น ด้วยเครื่อง GC/HRMS

High Quality Glassware

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องแก้วคุณภาพสูง ชนิด Borrosilicate แบบ Clear joint สำหรับห้องปฏิบัติการ ที่ทำการวิเคราะห์สาร Dioxins & Furans และ POPs ห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิจัย และเครื่องแก้ว สำหรับห้องปฏิบัติการทั่วไป

Certified Reference Materials

เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายสารเคมีมาตรฐาน หรือ Certified Reference Materials (CRMs) ประเภทสาร stable isotopes และ stable isotope-labeled ของ Cambridge Isotope Laboratories, Inc. (CIL)

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ยูเออี-อิเดะอะ แอดวานซ์ แอนนาไลติคอล จำกัด (UIA) เป็นบริษัทที่ให้บริการวิเคราะห์และทดสอบ สารประกอบไดออกซิน/ฟิวแรน (Dioxins/Furans) และสารมลพิษที่สามารถตกค้างยาวนาน (POPs) จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทชั้นนำผู้ให้บริการด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ดังนี้

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd. (UAE)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด หรือ ยูเออี บริษัทชั้นนำของประเทศไทย มุ่งเน้นงานบริการด้านสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการให้บริการทางด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กว่า 20 ปี ที่ยูเออี ยังคงมุ่งมั่นในการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทางวิชาการ

IDEA Consultants, Inc. (IDEA)

อิเดะอะ คอนซัลแทนส์ อินคอร์ปอเรเต็ด (อิเดะอะ) บริษัทที่ปรึกษาที่ให้บริการแบบครบวงจร ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ชั้นนำเกี่ยวกับสารประกอบไดออกซินและฟูแรน และ POPs ของประเทศญี่ปุ่น

ลักษณะงาน

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่:

3 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร +66 2763 2828 แฟ๊กซ์ +66 2763 2811
อีเมล์ : info@uia.co.th [ Map ]

ห้องปฏิบัติการไดออกซิน:

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร/แฟ๊กซ์ +66 2077 9496
อีเมล์ : wee@uia.co.th [ Map ]